Büromuz, ailelerin içinde bulundukları bu hassas süreci, müvekkillerimizin en az maddi ve manevi hasarla atlatmaları için çalışacak ve başarılı bir boşanmanın her iki taraf için de gerçekleşmesi ve anlaşmayla sonuçlanması için çözümler üretecektir.  Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler aşağıda sıralanmıştır:

 • Boşanma Davalarının ve Mal varlığı Tasfiyesinin Titizlikle Yürütülmesi,
 • Anlaşmalı boşanma davalarının açılması ve sürecin takip edilmesi,
 • Mal varlığı sözleşmeleri hakkında hukuki destek ve danışmanlık verilmesi,
 • Taraflar arası protokolü düzenlenmesi ve bunun yürütülmesi,
 • Boşanma sebebiyle maddi ve manevi tazminat taleplerinin açılması,
 • Aile içi şiddet durumunda tedbir kararının talep edilmesi,
 • Çocukların velayeti ve nafakası taleplerinin sunulması,
 • Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözülmesi,
 • Nişanlanmadan doğan ihtilafların çözülmesi
 • Evlenme sonrasında olan çocuklar için açılan velayet ve velayet değiştirme davalarının takibi,
 • Evliliğin iptali davalarının takibi,
 • Soy bağı ile ilgili davaların takibi,
 • Evlat edinme davalarının takibi,
 • Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili alınan tedbir kararlarına uyulması ve uyulması durumunda hukuku süreçlerin başlatılmış aile hukuku kapsamında sunulan hizmetlerdir.