E-TİCARET HUKUKU  VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU  KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ

 • Elektronik ortamda kişilik haklarının korunması

 • E-Ticaret Hukukuna ilişkin dava ve danışmanlık hizmeti

 • E-ticaret platformlarına ilişkin hukuki metinlerin hazırlanması

 • Elektronik Sözleşmelerin hazırlanması

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) kapsamındaki hususlara yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi

 • KVKK kapsamındaki uyum süreçlerinin yerine getirilmesi, Kişisel veri işleme envanterlerinin hazırlanması,Verbis kaydı işlemleri-Kişisel Verilerin İşleme Saklama ve İmha Politikasının Hazırlanması

 • KVKK'ya yönelik olarak idari tedbirler kapsamında şirket içi personellere gerekli eğitimlerin verilmesi

BİLİŞİM SUÇLARI VE BİLİŞİM HUKUKUYLA BAĞLANTILI HUSUSLARA İLİŞKİN HİZMETLERİMİZ

 • İnternet üzerinden gerçekleşen hakaret vb. kişilik hakkı ihlallerine yönelik gerekli ceza ve tazminat davalarının yürütümü

 • Kişiler adına facebook, twitter gibi sosyal medya siteleri üzerinde açılan sahte sosyal medya hesaplarının kapatılması yönünde başvurular ve davalar

 • İçeriğin yayından kaldırılması veya erişimin engellenmesine yönelik başvurular

 • İnternet dolandırıcılığı suçlarına yönelik davalar

 • Bilişim Suçlarına yönelik davalar

 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal veya haberleşmenin engellenmesi suçlarına yönelik davalar

 • Özel hayatın gizliliğini ihlal suçuna yönelik davalar

 • Kişisel verilerin ihlalinden kaynaklı davalar

 • Fikri mülkiyet hukuku anlamında internet üzerinden taklit marka satışını önlemeye yönelik işlemler